översätta

Den nya General Data Protection Regulation (EU GDPR)

1. Sekretess i ett ögonkast

 

Allmän information:

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsens operatör. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då sidan visades). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs i första hand med cookies och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar information om detta i vår dataskyddsdeklaration under rubriken "Tredjepartsmoduler och analysverktyg". Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att göra invändningar i denna dataskyddsförklaring.

 

 

2. Allmän information och obligatorisk information

 

Dataskydd:

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring. När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid brott mot dataskyddslagstiftningen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombuden och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter på när som helst. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

 

 

3. Datainsamling på vår webbplats

 

Cookies:

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, mer effektivt och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker den. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt, samt aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsareversion
  • Operativsystem som används
  • hänvisningsadress
  • Värdnamn för att komma åt datorn
  • Tidpunkt för begäran server
  • IP-adress

Dessa data kommer inte att slås samman med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6 (b) GDPR, som tillåter att uppgifter behandlas för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

kontakt

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av uppgifterna som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker med ett informellt mejl till oss. Lagligheten av den databehandling som utfördes före återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

 

 

4. Plugins och verktyg

 

Googles webbteckensnitt:

Den här sidan använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i din webbläsares cache för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nåtts via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts sker i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Mer information om Googles webbfonter finns i https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är av intresse för en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden och en enkel att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit f GDPR. Du kan hitta mer information om hantering av användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube:

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-plugin, kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. YouTube används för att ge en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 lit. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

SSL- eller TLS-kryptering:

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är avgörande för driften av webbplatsen, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningskakor). Du kan själv bestämma om du vill tillåta kakor. Observera att om du avslår din ansökan är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen är tillgängliga.