Den nya General Data Protection Regulation (EU GDPR)

1. Sekretess en överblick

 

Allmän information:

Följande noteringar ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla data som personligen identifierar dig. Detaljerad information om ämnesskyddet finns i vår integritetspolicy som anges i denna text.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dess kontaktuppgifter finns i avtryck av denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina data?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då sidan visades). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data för?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

När som helst har du rätt att få gratis information om ursprung, mottagare och syfte med din lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av denna data. För detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd, kan du när som helst kontakta oss på adressen i avtrycket. Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs i första hand med cookies och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar information om detta i vår dataskyddsdeklaration under rubriken "Tredjepartsmoduler och analysverktyg". Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att göra invändningar i denna dataskyddsförklaring.

 

 

2. Allmän information och obligatorisk information

 

Dataskydd:

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring. När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av lagen om uppgiftsskydd har den berörda personen rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsproblem är det statliga dataskyddsansvarige i det federala landet där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddspersonal och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att få data som vi behandlar på grundval av ditt samtycke eller i uppfyllande av ett kontrakt, i sig själv eller till en tredje part i ett standard maskinläsbart format. Om du behöver direkt överföring av data till en annan ansvarig person, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

Information, blockering, radering

Du har rätt att frigöra information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandling och om nödvändigt en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För ytterligare information om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på adressen i avtrycket.

 

 

3. Datainsamling på vår hemsida

 

Cookies:

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, mer effektivt och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker den. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt, samt aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Kakor som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnen) publiceras på grundval av Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO sparade. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfande beteende) lagras, behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

Server loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverns loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsareversion
  • Operativsystem som används
  • hänvisningsadress
  • Värdnamn för att komma åt datorn
  • Tidpunkt för begäran server
  • IP-adress

Dessa data kommer inte att slås samman med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6 (b) GDPR, som tillåter att uppgifter behandlas för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

kontakt

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av uppgifterna som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker med ett informellt mejl till oss. Lagligheten av den databehandling som utfördes före återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss om att radera, återkalla ditt samtycke till lagringen eller ändamålet för datalagringen utelämnas (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - förblir opåverkade.

 

 

4. Pluggar och verktyg

 

Googles webbteckensnitt:

Den här sidan använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i din webbläsares cache för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nåtts via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts sker i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används en standardfontur av din dator.

Mer information om Googles webbfonter finns i https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är av intresse för en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden och en enkel att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit f GDPR. Du kan hitta mer information om hantering av användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube:

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-plugin, kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. YouTube används för att ge en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 lit. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

SSL- eller TLS-kryptering:

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är avgörande för driften av webbplatsen, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningskakor). Du kan själv bestämma om du vill tillåta kakor. Observera att om du avslår din ansökan är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen är tillgängliga.