Nový Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EU GDPR)

1. Ochrana osobných údajov na prvý pohľad

 

Všeobecné informácie:

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobnými údajmi sú údaje, ktoré vás osobne identifikujú. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov uvedených v tomto texte.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ internetovej stránky. Kontaktné údaje nájdete v tlači tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane vaše údaje zbierame tým, že nám ich poskytnete. Môže ísť napríklad o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Naše informačné systémy pri návšteve webovej stránky automaticky zhromažďujú ďalšie údaje. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas návštevy stránky). Tieto údaje sa zaznamenávajú automaticky ihneď po vstupe na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo bezchybné poskytovanie webových stránok. Ďalšie údaje môžete použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Kedykoľvek máte právo získať bezplatné informácie o pôvode, príjemcovi a účelu uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj na ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v odtlačku. Okrem toho máte právo odvolať sa na príslušný orgán dohľadu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri surfovaní môže byť štatisticky vyhodnotené. To sa deje predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Vaše správanie pri surfovaní sa zvyčajne analyzuje anonymne; správanie pri surfovaní nie je možné spätne vysledovať k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobnosti o tom nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov v časti „Moduly tretích strán a analytické nástroje“. Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

 

 

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

 

Ochrana dát:

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne av súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov. Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, na aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí. Chceli by sme zdôrazniť, že prenos údajov cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Nie je možné úplne chrániť údaje pred prístupom tretích strán.

Právo podať odvolanie príslušnému orgánu dohľadu

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo odvolať sa na príslušný orgán dohľadu. Príslušným orgánom dohľadu pre ochranu údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom je naša spoločnosť založená. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcej linke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenos údajov

Máte právo mať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, ako takej alebo tretej strane v štandardnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, bude to možné len v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Máte právo na uvoľnenie informácií o uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účelu spracovania údajov, a ak je to potrebné, právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak potrebujete ďalšie informácie o osobných údajoch, kontaktujte nás kedykoľvek na adrese uvedenom v odtlačku.

 

 

3. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

 

Cookies:

Niektoré z webových stránok používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ukladajú váš prehliadač. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Cookies, ktoré vykonávajú proces elektronickej komunikácie alebo ponúkajú určité žiaduce vlastnosti, ktoré (napr funkciu nákupného košíka), ktoré musia byť na základe čl. 6 ods. 1 Lit. f DSGVO uložené. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie na technicky správne a optimálne poskytovanie svojich služieb. Ak sú uložené iné súbory cookie (napríklad súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), budú sa s nimi zaobchádzať samostatne.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka serverov, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám. Sú to:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Operačný systém používa
  • odkazujúceho servera URL
  • Hostiteľ názov pristupujúceho počítača
  • Doba požiadavke servera
  • IP adresa

Tieto údaje nebudú zlúčené s inými zdrojmi údajov. Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

kontakt

Ak nám pošlete dopyty pomocou kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložíme na účely spracovania žiadosti a pre prípad následných otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej. Spracúvanie údajov uvedených v kontaktnom formulári prebieha výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám poslať neformálny e-mail. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných pred odvolaním zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré ste vložili do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o vymazanie, zrušíte súhlas s ukladacím priestorom alebo vynecháte účel uchovávania údajov (napr. Po dokončení vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia - najmä obdobie uchovávania - zostávajú nedotknuté.

 

 

4. Pluginy a nástroje

 

Webové písma Google:

Táto stránka používa takzvané webové fonty, ktoré poskytuje Google na jednotné zobrazenie fontov. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a fonty zobrazovali správne. Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom Google. To dáva spoločnosti Google vedieť, že naša webová stránka bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov Google sa uskutočňuje v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije predvolené písmo.

Ďalšie informácie o webových píshoch Google nájdete v téme https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom API. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pre využitie funkcií Google Maps je potrebné uložiť si IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú spoločnosťou Google na servery v Spojených štátoch. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Google Maps je v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk a uľahčenia nájdenia miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Viac informácií o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube:

Naše webové stránky používajú doplnky z webu YouTube prevádzkovaného spoločnosťou Google. Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavených doplnkom YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priraďovať svoje správanie pri surfovaní priamo vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube. YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov YouTube na stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Šifrovanie SSL alebo TLS:

Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré ste nám zaslali ako prevádzkovateľ stránok, táto stránka používa protokol SSL alebo. TLS šifrovanie. Šifrované spojenie môžete rozoznať podľa skutočnosti, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa zámku v riadku prehliadača. Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu čítať tretie strany.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete povoliť súbory cookie. Upozorňujeme, že ak odmietnete vašu žiadosť, je možné, že nebudú dostupné všetky funkcie stránky.