Nový Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EU GDPR)

1. Súkromie na prvý pohľad

 

Všeobecné informácie:

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom.

Zber údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v tiráži tohto webu.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane vaše údaje zbierame tým, že nám ich poskytnete. Môže ísť napríklad o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Naše informačné systémy pri návšteve webovej stránky automaticky zhromažďujú ďalšie údaje. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas návštevy stránky). Tieto údaje sa zaznamenávajú automaticky ihneď po vstupe na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo, že webová stránka bude poskytovaná bez chýb. Ďalšie údaje môžu byť použité na analýzu vášho používateľského správania.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri surfovaní môže byť štatisticky vyhodnotené. To sa deje predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Vaše správanie pri surfovaní sa zvyčajne analyzuje anonymne; správanie pri surfovaní nie je možné spätne vysledovať k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobnosti o tom nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov v časti „Moduly tretích strán a analytické nástroje“. Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

 

 

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

 

Ochrana dát:

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne av súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov. Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, na aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí. Chceli by sme zdôrazniť, že prenos údajov cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Nie je možné úplne chrániť údaje pred prístupom tretích strán.

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali údaje, ktoré spracúvame automatizovane na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracúvania údajov a v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov na adrese kedykoľvek. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

 

 

3. Zber údajov na našej webovej stránke

 

Cookies:

Niektoré z webových stránok používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ukladajú váš prehliadač. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Cookies, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), s týmito sa v tomto vyhlásení o ochrane údajov zaobchádza oddelene.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Toto sú:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Operačný systém používa
  • odkazujúceho servera URL
  • Hostiteľ názov pristupujúceho počítača
  • Doba požiadavke servera
  • IP adresa

Tieto údaje nebudú zlúčené s inými zdrojmi údajov. Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

kontakt

Ak nám pošlete dopyty pomocou kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložíme na účely spracovania žiadosti a pre prípad následných otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej. Spracúvanie údajov uvedených v kontaktnom formulári prebieha výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám poslať neformálny e-mail. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných pred odvolaním zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, u nás zostanú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po vybavení vašej žiadosti). Povinné právne ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

 

 

4. Pluginy a nástroje

 

Webové písma Google:

Táto stránka používa takzvané webové fonty, ktoré poskytuje Google na jednotné zobrazenie fontov. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a fonty zobrazovali správne. Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom Google. To dáva spoločnosti Google vedieť, že naša webová stránka bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov Google sa uskutočňuje v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o webových píshoch Google nájdete v téme https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom API. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pre využitie funkcií Google Maps je potrebné uložiť si IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú spoločnosťou Google na servery v Spojených štátoch. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Google Maps je v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk a uľahčenia nájdenia miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Viac informácií o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube:

Naše webové stránky používajú doplnky z webu YouTube prevádzkovaného spoločnosťou Google. Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavených doplnkom YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priraďovať svoje správanie pri surfovaní priamo vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube. YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov YouTube na stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Šifrovanie SSL alebo TLS:

Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré ste nám zaslali ako prevádzkovateľ stránok, táto stránka používa protokol SSL alebo. TLS šifrovanie. Šifrované spojenie môžete rozoznať podľa skutočnosti, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa zámku v riadku prehliadača. Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu čítať tretie strany.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete povoliť súbory cookie. Upozorňujeme, že ak odmietnete vašu žiadosť, je možné, že nebudú dostupné všetky funkcie stránky.