Die neue Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES GDPR)

1. Privatumas trumpai

 

Bendra informacija:

Šiose pastabose pateikiama paprasta apžvalga, kas nutinka jūsų asmeniniams duomenims, kai lankotės mūsų svetainėje. Asmens duomenys – tai visi duomenys, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti. Išsamią informaciją duomenų apsaugos tema rasite mūsų duomenų apsaugos deklaracijoje, pateiktoje po šiuo tekstu.

Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Duomenų tvarkymą šioje svetainėje vykdo svetainės operatorius. Jų kontaktinius duomenis galite rasti šios svetainės atspaude.

Kaip mes renkame jūsų duomenis?

Viena vertus, jūsų duomenys renkami, kai jūs juos pateikiate mums. Tai gali būti, pavyzdžiui, duomenys, kuriuos įvedate kontaktinėje formoje. Kitus duomenis mūsų IT sistemos automatiškai įrašo, kai lankotės svetainėje. Tai daugiausia techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik įeinate į mūsų svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų renkama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų pateikta be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų vartotojo elgesiui analizuoti.

Kokias teises turite dėl savo duomenų?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir paskirtį. Taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti, užblokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Jei turite daugiau klausimų duomenų apsaugos tema, galite bet kada susisiekti su mumis spaudoje nurodytu adresu. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių įrankiai

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų naršymo elgsena gali būti statistiškai įvertinta. Tai visų pirma daroma naudojant slapukus ir vadinamąsias analizės programas. Jūsų elgesys naršant paprastai analizuojamas anonimiškai; naršymo elgesys negali būti atsektas iki jūsų. Galite prieštarauti šiai analizei arba jos išvengti, nenaudodami tam tikrų įrankių. Išsamią informaciją apie tai galite rasti mūsų duomenų apsaugos deklaracijos skiltyje „Trečiųjų šalių moduliai ir analizės įrankiai“. Galite prieštarauti šiai analizei. Apie nesutikimo galimybes informuosime šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

 

 

2. Bendra informacija ir privaloma informacija

 

Duomenų apsauga:

Šios svetainės operatoriai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą. Jūsų asmens duomenis tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi įstatymų nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šios duomenų apsaugos deklaracijos. Kai naudojatės šia svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma. Norime atkreipti dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., bendraujant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Neįmanoma visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos.

Teisė kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją

Duomenų apsaugos įstatymo pažeidimų atveju suinteresuotas asmuo turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Kompetentinga duomenų apsaugos priežiūros institucija yra federalinės žemės, kurioje yra mūsų įmonė, duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis rasite šioje nuorodoje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti duomenis, kuriuos tvarkome automatiškai, remdamiesi Jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, perduotus Jums arba trečiajai šaliai įprastu, kompiuterio skaitomu formatu. Jei prašote tiesiogiai perduoti duomenis kitam atsakingam asmeniui, tai bus daroma tik tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

Informacija, blokavimas, trynimas

Pagal galiojančias teisės nuostatas jūs turite teisę gauti nemokamą informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei reikia, teisę į šiuos duomenis ištaisyti, blokuoti ar ištrinti adresu bet kada. Jei turite daugiau klausimų dėl asmens duomenų, galite bet kada susisiekti su mumis spaudoje nurodytu adresu.

 

 

3. Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

 

Slapukai:

Kai kurios svetainės naudoja vadinamuosius slapukus. Slapukai nepažeidžia jūsų kompiuterio ir juose nėra virusų. Slapukai padeda padaryti mūsų pasiūlymą patogesnį, efektyvesnį ir saugesnį. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir išsaugomi jūsų naršyklėje. Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „seanso slapukai“. Po apsilankymo jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai išlieka jūsų įrenginyje tol, kol juos ištrinate. Šie slapukai leidžia atpažinti jūsų naršyklę, kai kitą kartą apsilankysite. Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą ir leisti slapukus tik atskirais atvejais, išskirti slapukų priėmimą tam tikrais atvejais arba apskritai, o uždarius naršyklę įjungti automatinį slapukų ištrynimą. Jei slapukai yra išjungti, šios svetainės funkcionalumas gali būti apribotas.

Slapukai, reikalingi elektroninio ryšio procesui atlikti arba tam tikroms norimoms funkcijoms (pvz., krepšelio funkcijai) teikti, yra saugomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad jos paslaugos būtų teikiamos be techninių klaidų ir optimizuotos. Tiek, kiek yra saugomi kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti jūsų naršymo elgsenai analizuoti), jie šioje duomenų apsaugos deklaracijoje traktuojami atskirai.

Serverio žurnalo failai

Puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją taip vadinamuose serverio žurnalo failuose, kuriuos Jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Šitie yra:

  • Naršyklės tipas ir naršyklės versija
  • naudojama operacinė sistema
  • URL adresas
  • Šeimininko vardas prisijungimui kompiuterio
  • Laikas serverio prašymu
  • IP adresas

Šie duomenys nebus sujungti su kitais duomenų šaltiniais. Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal kurį duomenys gali būti tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį arba imtis veiksmų prieš sudarant sutartį.

kontaktas

Jei siunčiate mums užklausas naudodami kontaktinę formą, jūsų duomenys iš užklausos formos, įskaitant ten pateiktus kontaktinius duomenis, bus saugomi, kad galėtume apdoroti užklausą ir kilus tolesniems klausimams. Mes neperduodame šių duomenų be jūsų sutikimo. Kontaktų formoje įrašytų duomenų tvarkymas vyksta išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. lit. a). Šį sutikimą galite bet kada atšaukti. Mums pakanka neoficialaus el. Duomenų tvarkymo operacijų, atliktų iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas neturi įtakos.

Duomenys, kuriuos įvedėte kontaktų formoje, išliks mums tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite sutikimą saugoti arba nebegalios duomenų saugojimo tikslas (pvz., po to, kai bus apdorotas jūsų prašymas). Privalomos teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakitusios.

 

 

4. Papildiniai ir įrankiai

 

„Google“ žiniatinklio šriftai:

Šiame puslapyje naudojami vadinamieji žiniatinklio šriftai, kuriuos teikia Google, kad būtų vienodai rodomi šriftai. Kai iškviečiate puslapį, jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į naršyklės talpyklą, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi teisingai. Šiuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi prisijungti prie „Google“ serverių. Taip „Google“ sužino, kad mūsų svetainė buvo pasiekta naudojant jūsų IP adresą. „Google“ žiniatinklio šriftai naudojami siekiant vienodo ir patrauklaus mūsų internetinių pasiūlymų pateikimo. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte.

Jei jūsų naršyklė nepalaiko žiniatinklio šriftų, jūsų kompiuteris naudos standartinį šriftą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie "Google" žiniatinklio šriftus, žr https://developers.google.com/fonts/faq ir "Google" privatumo politikoje: https://www.google.com/policies/privacy/.

"Google Maps"

Ši svetainė naudoja „Google Maps“ žemėlapių paslaugą per API. Teikėjas yra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Norint naudotis Google Maps funkcijomis, būtina išsaugoti savo IP adresą. Ši informacija paprastai perduodama „Google“ ir saugoma serveriuose JAV. Šios svetainės teikėjas neturi įtakos šiam duomenų perdavimui.

Naudodami „Google Maps“ norite patraukliai pateikti mūsų internetinius pasiūlymus ir lengvai rasti vietas, kurias nurodėme svetainėje. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

"YouTube":

Mūsų svetainėje naudojami „Google“ valdomi „YouTube“ papildiniai. Svetainės operatorius yra YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jei apsilankysite viename iš mūsų puslapių, kuriuose yra „YouTube“ papildinys, bus užmegztas ryšys su „YouTube“ serveriais. „YouTube“ serveris informuojamas, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės. Jei esate prisijungę prie „YouTube“ paskyros, leidžiate „YouTube“ priskirti naršymo elgseną tiesiogiai jūsų asmeniniam profiliui. Galite to išvengti atsijungę nuo „YouTube“ paskyros. „YouTube“ naudojama siekiant patraukliai pateikti mūsų internetinius pasiūlymus. Tai yra teisėtas interesas 6 straipsnio 1 dalies prasme. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

SSL arba TLS šifravimas:

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio perdavimą, pvz., užsakymus ar užklausas, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, ši svetainė naudoja SSL arba. TLS šifravimas. Šifruotą ryšį galite atpažinti pagal tai, kad naršyklės adreso eilutė pasikeičia iš „http: //“ į „https: //“ ir pagal užrakto simbolį naršyklės eilutėje. Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, duomenų, kuriuos mums perduodate, trečiosios šalys negali perskaityti.

Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums pagerinti šią svetainę ir vartotojų patirtį (stebėjimo slapukai). Ar norite leisti slapukus, galite nuspręsti patys. Atminkite, kad jei atmesite savo paraišką, gali būti, kad ne visos svetainės funkcijos bus prieinamos.