Ახალი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია (EU GDPR)

1. კონფიდენციალურობა ერთი შეხედვით

 

Ზოგადი ინფორმაცია:

შემდეგი შენიშვნები იძლევა მარტივ მიმოხილვას იმის შესახებ, თუ რა ემართება თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს. პერსონალური მონაცემები არის ყველა მონაცემი, რომლითაც შეიძლება თქვენი პირადად იდენტიფიცირება. დეტალური ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის თემაზე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში, რომელიც ჩამოთვლილია ამ ტექსტის ქვეშ.

მონაცემთა შეგროვება ჩვენს ვებგვერდზე

ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ვებსაიტზე მონაცემების შეგროვებაზე?

ამ ვებსაიტზე მონაცემთა დამუშავებას ახორციელებს ვებგვერდის ოპერატორი. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მათი საკონტაქტო ინფორმაცია ამ ვებსაიტის ანაბეჭდში.

როგორ ვაგროვებთ თქვენს მონაცემებს?

ერთის მხრივ, თქვენი მონაცემები გროვდება, როდესაც თქვენ მას გვაწვდით. ეს შეიძლება იყოს, მაგალითად, მონაცემები, რომლებიც შეიტანეთ საკონტაქტო ფორმაში. სხვა მონაცემები ავტომატურად ჩაიწერება ჩვენი IT სისტემების მიერ, როდესაც თქვენ ეწვევით ვებსაიტს. ეს ძირითადად ტექნიკური მონაცემებია (მაგ. ინტერნეტ ბრაუზერი, ოპერაციული სისტემა ან გვერდის ნახვის დრო). ეს მონაცემები ავტომატურად გროვდება, როგორც კი შეხვალთ ჩვენს ვებგვერდზე.

რისთვის ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს?

მონაცემების ნაწილი გროვდება იმისთვის, რომ ვებგვერდი უზრუნველყოფილი იყოს შეცდომების გარეშე. სხვა მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი მომხმარებლის ქცევის გასაანალიზებლად.

რა უფლებები გაქვთ თქვენს მონაცემებთან დაკავშირებით?

თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს უფასოდ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი შენახული პერსონალური მონაცემების წარმოშობის, მიმღების და მიზნის შესახებ. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ამ მონაცემების შესწორება, დაბლოკვა ან წაშლა. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს ანაბეჭდში მითითებულ მისამართზე, თუ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები მონაცემთა დაცვის თემაზე. გარდა ამისა, თქვენ გაქვთ უფლება, მიმართოთ კომპეტენტურ სამეთვალყურეო ორგანოს.

ანალიზის ხელსაწყოები და მესამე მხარის ინსტრუმენტები

როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებსაიტს, თქვენი სერფინგის ქცევა შეიძლება სტატისტიკურად შეფასდეს. ეს კეთდება ძირითადად ქუქი-ფაილების და ე.წ. თქვენი სერფინგის ქცევა ჩვეულებრივ ანალიზდება ანონიმურად; სერფინგის ქცევა თქვენამდე ვერ გამოდგება. თქვენ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ეს ანალიზი ან თავიდან აიცილოთ იგი გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე. ამის შესახებ დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში სათაურით „მესამე მხარის მოდულები და ანალიზის ხელსაწყოები“. თქვენ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ეს ანალიზი. ჩვენ შეგატყობინებთ ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში წინააღმდეგობის შესაძლებლობის შესახებ.

 

 

2. ზოგადი ინფორმაცია და სავალდებულო ინფორმაცია

 

დატენშუცი:

ამ ვებსაიტის ოპერატორები ძალიან სერიოზულად ეკიდებიან თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას. ჩვენ ვმკურნალობთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს კონფიდენციალურად და მონაცემთა დაცვის კანონიერი რეგულაციებისა და მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციის შესაბამისად. როდესაც თქვენ იყენებთ ამ ვებსაიტს, გროვდება სხვადასხვა პერსონალური მონაცემები. პერსონალური მონაცემები არის მონაცემები, რომლებითაც შესაძლებელია თქვენი პირადად იდენტიფიცირება. მონაცემთა დაცვის ეს დეკლარაცია განმარტავს, რომელ მონაცემებს ვაგროვებთ და რისთვის ვიყენებთ მას. ასევე განმარტავს, როგორ და რა მიზნით კეთდება ეს. გვსურს აღვნიშნოთ, რომ მონაცემთა გადაცემას ინტერნეტით (მაგ. ელექტრონული ფოსტით კომუნიკაციისას) შეიძლება ჰქონდეს უსაფრთხოების ხარვეზები. მონაცემთა სრული დაცვა მესამე მხარის წვდომისგან შეუძლებელია.

მიმართვის უფლება კომპეტენტურ სამეთვალყურეო ორგანოში

მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს საჩივარი შეიტანოს პასუხისმგებელ სამეთვალყურეო ორგანოში. მონაცემთა დაცვის საკითხებზე კომპეტენტური სამეთვალყურეო ორგანოა ფედერალური შტატის მონაცემთა დაცვის სახელმწიფო ოფიცერი, რომელშიც ჩვენი კომპანია დაფუძნებულია. მონაცემთა დაცვის ოფიცრების სია და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება გქონდეთ მონაცემები, რომლებსაც ჩვენ ავტომატურად ვამუშავებთ თქვენი თანხმობის საფუძველზე ან ხელშეკრულების შესრულებისას, რომელიც გადაცემულია თქვენ ან მესამე მხარეს საერთო, მანქანით წაკითხვადი ფორმატში. თუ თქვენ მოითხოვთ მონაცემების პირდაპირ გადაცემას სხვა პასუხისმგებელი პირისთვის, ეს განხორციელდება მხოლოდ იმ მოცულობით, რამდენადაც ეს ტექნიკურად შესაძლებელია.

ინფორმაცია, დაბლოკვა, წაშლა

მოქმედი საკანონმდებლო დებულებების ფარგლებში, თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ უფასო ინფორმაცია თქვენი შენახული პერსონალური მონაცემების, მისი წარმოშობისა და მიმღების შესახებ და მონაცემთა დამუშავების მიზნის შესახებ და, საჭიროების შემთხვევაში, ამ მონაცემების შესწორების, დაბლოკვის ან წაშლის უფლება ნებისმიერ დროს. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს ანაბეჭდში მითითებულ მისამართზე, თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები პერსონალური მონაცემების თემაზე.

 

 

3. მონაცემთა შეგროვება ჩვენს ვებგვერდზე

 

Cookies:

ზოგიერთი ვებსაიტი იყენებს ე.წ. ქუქი ფაილები არ აზიანებს თქვენს კომპიუტერს და არ შეიცავს ვირუსებს. ქუქი-ფაილები ემსახურება ჩვენი შეთავაზების უფრო მოსახერხებელი, ეფექტური და უსაფრთხო გახადოს. Cookies არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერში და ინახება თქვენი ბრაუზერის მიერ. ჩვენ მიერ გამოყენებული ქუქიების უმეტესობა არის ეგრეთ წოდებული „სესიის ქუქიები“. ისინი ავტომატურად წაიშლება თქვენი ვიზიტის შემდეგ. სხვა ქუქი ფაილები ინახება თქვენს მოწყობილობაზე, სანამ არ წაშლით მათ. ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას გვაძლევს ამოვიცნოთ თქვენი ბრაუზერი მომდევნო ვიზიტის დროს. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ იყოთ ინფორმირებული ქუქიების დაყენების შესახებ და დაუშვათ ქუქი ფაილები მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში, გამორიცხოთ ქუქიების მიღება გარკვეული შემთხვევებისთვის ან ზოგადად და გააქტიუროთ ქუქიების ავტომატური წაშლა ბრაუზერის დახურვისას. თუ ქუქი ფაილები გამორთულია, ამ ვებსაიტის ფუნქციონირება შეიძლება შეიზღუდოს.

ქუქი ფაილები, რომლებიც საჭიროა ელექტრონული კომუნიკაციის პროცესის განსახორციელებლად ან თქვენთვის სასურველი გარკვეული ფუნქციების უზრუნველსაყოფად (მაგ. საყიდლების კალათის ფუნქცია) ინახება მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის F GDPR-ის საფუძველზე. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი ქუქი-ფაილების შენახვაში მისი სერვისების ტექნიკურად უშეცდომო და ოპტიმიზებული მიწოდებისთვის. რამდენადაც სხვა ქუქი ფაილები (მაგ. ქუქიები თქვენი სერფინგის ქცევის გასაანალიზებლად) ინახება, ისინი ცალკე განიხილება მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციაში.

სერვერის ჟურნალის ფაილები

გვერდების პროვაიდერი ავტომატურად აგროვებს და ინახავს ინფორმაციას ეგრეთ წოდებულ სერვერის ჟურნალის ფაილებში, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი ავტომატურად გადასცემს ჩვენთვის. Ესენი არიან:

  • ბრაუზერის ტიპი და ბრაუზერის ვერსია
  • ოპერაციული სისტემა
  • გაგზავნილი URL
  • მასპინძელი სახელი წვდომის კომპიუტერული
  • დრო სერვერზე მოთხოვნის
  • IP მისამართი

ეს მონაცემები არ გაერთიანდება მონაცემთა სხვა წყაროებთან. მონაცემთა დამუშავების საფუძველია მუხლი 6(1)(b) GDPR, რომელიც იძლევა მონაცემთა დამუშავებას ხელშეკრულების ან წინასახელშეკრულებო ღონისძიებების შესასრულებლად.

საკონტაქტო

თუ თქვენ გამოგვიგზავნით შეკითხვებს საკონტაქტო ფორმის გამოყენებით, თქვენი დეტალები შეკითხვის ფორმიდან, მათ შორის, თქვენ მიერ მოწოდებული საკონტაქტო დეტალების ჩათვლით, შეინახება ჩვენ მიერ მოთხოვნის დამუშავების მიზნით და შემდგომი კითხვების შემთხვევაში. ჩვენ არ გადავცემთ ამ მონაცემებს თქვენი თანხმობის გარეშე. საკონტაქტო ფორმაში შეტანილი მონაცემების დამუშავება ხდება ექსკლუზიურად თქვენი თანხმობის საფუძველზე (მუხ. 6 პუნქტი 1 ლიტ. GDPR). თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ ეს თანხმობა ნებისმიერ დროს. ჩვენთვის არაფორმალური ელფოსტა საკმარისია. გაუქმებამდე განხორციელებული მონაცემთა დამუშავების ოპერაციების კანონიერებაზე უცვლელი რჩება გაუქმება.

საკონტაქტო ფორმაში შეყვანილი მონაცემები ჩვენთან დარჩება მანამ, სანამ არ მოგვთხოვთ მის წაშლას, არ გააუქმებთ თქვენს თანხმობას შენახვაზე ან მონაცემთა შენახვის მიზანი აღარ იქნება გამოყენებული (მაგ. თქვენი მოთხოვნის დამუშავების შემდეგ). სავალდებულო საკანონმდებლო დებულებები - განსაკუთრებით შენახვის ვადები - უცვლელი რჩება.

 

 

4. დანამატები და ხელსაწყოები

 

Google ვებ ფონტები:

ეს გვერდი იყენებს ე.წ. ვებ შრიფტებს, რომლებიც მოწოდებულია Google-ის მიერ, შრიფტების ერთგვაროვანი ჩვენებისთვის. გვერდის გამოძახებისას, თქვენი ბრაუზერი ატვირთავს საჭირო ვებ შრიფტებს თქვენი ბრაუზერის ქეშში, რათა სწორად აჩვენოს ტექსტები და შრიფტები. ამ მიზნით, ბრაუზერი, რომელსაც იყენებთ, უნდა დაუკავშირდეს Google სერვერებს. ეს აძლევს Google-ს ცოდნას, რომ ჩვენს ვებსაიტზე წვდომა მოხდა თქვენი IP მისამართის მეშვეობით. Google Web Fonts-ის გამოყენება ხდება ჩვენი ონლაინ შეთავაზებების ერთიანი და მიმზიდველი პრეზენტაციის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს წარმოადგენს ლეგიტიმურ ინტერესს GDPR-ის მე-6 პუნქტის 1 პუნქტის მნიშვნელობით.

თუ თქვენს ბრაუზერს არ აქვს ვებ შრიფტების მხარდაჭერა, თქვენი კომპიუტერი გამოიყენებს სტანდარტულ შრიფტს.

Google Web Fonts- ის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ https://developers.google.com/fonts/faq და Google- ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

ეს საიტი იყენებს Google Maps რუკის სერვისს API-ის საშუალებით. პროვაიდერი არის Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ. Google Maps-ის ფუნქციების გამოსაყენებლად აუცილებელია თქვენი IP მისამართის შენახვა. ეს ინფორმაცია, როგორც წესი, გადაეცემა და ინახება Google-ის მიერ სერვერებზე აშშ-ში. ამ საიტის პროვაიდერს არანაირი გავლენა არ აქვს ამ მონაცემთა გადაცემაზე.

Google Maps-ის გამოყენება ჩვენი ონლაინ შეთავაზებების მიმზიდველი პრეზენტაციისა და ვებსაიტზე მითითებული ადგილების ადვილად პოვნის ინტერესშია. ეს წარმოადგენს ლეგიტიმურ ინტერესს მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის f GDPR-ის მნიშვნელობით. მომხმარებლის მონაცემების დამუშავების შესახებ მეტი ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ Google-ის მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube:

ჩვენი ვებსაიტი იყენებს დანამატებს YouTube-დან, რომელსაც მართავს Google. ვებსაიტის ოპერატორია YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, აშშ. თუ ეწვევით ჩვენს ერთ-ერთ გვერდს, რომელიც აღჭურვილია YouTube დანამატით, დამყარდება კავშირი YouTube სერვერებთან. YouTube სერვერს ეცნობება, თუ რომელ ჩვენს გვერდს ეწვიეთ. თუ თქვენ შესული ხართ თქვენს YouTube ანგარიშში, თქვენ აძლევთ საშუალებას YouTube-ს მიაკუთვნოს თქვენი სერფინგის ქცევა პირდაპირ თქვენს პირად პროფილს. ამის თავიდან აცილება შეგიძლიათ თქვენი YouTube ანგარიშიდან გასვლით. YouTube გამოიყენება ჩვენი ონლაინ შეთავაზებების მიმზიდველი პრეზენტაციისთვის. ეს წარმოადგენს კანონიერ ინტერესს მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის მნიშვნელობით. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

SSL ან TLS დაშიფვრა:

უსაფრთხოების მიზეზების გამო და კონფიდენციალური შინაარსის გადაცემის დასაცავად, როგორიცაა შეკვეთები ან შეკითხვები, რომლებსაც თქვენ გვიგზავნით, როგორც ვებსაიტის ოპერატორი, ეს საიტი იყენებს SSL ან. TLS დაშიფვრა. თქვენ შეგიძლიათ ამოიცნოთ დაშიფრული კავშირი იმით, რომ ბრაუზერის მისამართის ხაზი იცვლება "http: //"-დან "https: //"-მდე და თქვენი ბრაუზერის ხაზის დაბლოკვის სიმბოლოთი. თუ SSL ან TLS დაშიფვრა გააქტიურებულია, თქვენ მიერ გადმოცემული მონაცემები ვერ წაიკითხება მესამე მხარის მიერ.

ჩვენ ვიყენებთ ქუქიებს ჩვენს ვებსაიტზე. ზოგიერთი მათგანი აუცილებელია საიტის ფუნქციონირებისთვის, ზოგი კი გვეხმარება ამ ვებსაიტის და მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესებაში (ქუქიების თვალყურის დევნება). თქვენ შეგიძლიათ თავად გადაწყვიტოთ, გსურთ თუ არა ქუქიების დაშვება. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ უარს იტყვით თქვენს განაცხადზე, ვებსაიტის ყველა ფუნქცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი.