Ახალი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია (EU GDPR)

1. კონფიდენციალურობა ერთი შეხედვით

 

Ზოგადი ინფორმაცია:

შემდეგი შენიშვნები იძლევა მარტივი მიმოხილვა რა ხდება თქვენს პირად ინფორმაციას, როდესაც თქვენ ეწვევა ჩვენს ვებ გვერდზე. პერსონალური მონაცემები წარმოადგენს ყველა მონაცემს, რომელიც პირადად განსაზღვრავს თქვენ. დეტალურ ინფორმაციას მონაცემთა დაცვის საგანი შეგიძლიათ იხილოთ ამ კონტექსტში ჩამოთვლილ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

მონაცემთა შეგროვება ჩვენს საიტზე

ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ვებგვერდზე მონაცემთა შეგროვებისთვის?

ამ ვებსაიტზე მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება ვებ-გვერდის ოპერატორით. მისი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებპორტის ამობეჭდვაში.

როგორ ვაგროვებთ თქვენს მონაცემებს?

ერთის მხრივ, თქვენი მონაცემები გროვდება, როდესაც თქვენ მას გვაწვდით. ეს შეიძლება იყოს, მაგალითად, მონაცემები, რომლებიც შეიტანეთ საკონტაქტო ფორმაში. სხვა მონაცემები ავტომატურად ჩაიწერება ჩვენი IT სისტემების მიერ, როდესაც თქვენ ეწვევით ვებსაიტს. ეს ძირითადად ტექნიკური მონაცემებია (მაგ. ინტერნეტ ბრაუზერი, ოპერაციული სისტემა ან გვერდის ნახვის დრო). ეს მონაცემები ავტომატურად გროვდება, როგორც კი შეხვალთ ჩვენს ვებგვერდზე.

რას ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს?

მონაცემთა ნაწილი შეგროვდება ვებსაიტის უზადო უზრუნველსაყოფად. სხვა მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი მომხმარებლის ქცევის ანალიზისთვის.

რა უფლებები გაქვთ თქვენს მონაცემებთან დაკავშირებით?

ნებისმიერ დროს თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ უფასო ინფორმაცია თქვენი შენახული პერსონალური მონაცემების წარმოშობის, მიმღები და მიზნის შესახებ. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება მოითხოვოს ამ მონაცემების შესწორება, ბლოკირება ან წაშლა. ამ მიზნით, ისევე როგორც მონაცემთა დაცვის შესახებ შემდგომი კითხვებისთვის შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ ჩვენ მიერ მითითებულ მისამართზე. გარდა ამისა, თქვენ გაქვთ გასაჩივრების უფლება კომპეტენტური საზედამხედველო ორგანოს მიმართ.

ანალიზი ინსტრუმენტები და მესამე მხარის ინსტრუმენტები

როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებსაიტს, თქვენი სერფინგის ქცევა შეიძლება სტატისტიკურად შეფასდეს. ეს კეთდება ძირითადად ქუქი-ფაილების და ე.წ. თქვენი სერფინგის ქცევა ჩვეულებრივ ანალიზდება ანონიმურად; სერფინგის ქცევა თქვენამდე ვერ გამოდგება. თქვენ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ეს ანალიზი ან თავიდან აიცილოთ იგი გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე. ამის შესახებ დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში სათაურით „მესამე მხარის მოდულები და ანალიზის ხელსაწყოები“. თქვენ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ეს ანალიზი. ჩვენ შეგატყობინებთ ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში წინააღმდეგობის შესაძლებლობის შესახებ.

 

 

2. ზოგადი ინფორმაცია და სავალდებულო ინფორმაცია

 

დატენშუცი:

ამ ვებსაიტის ოპერატორები ძალიან სერიოზულად ეკიდებიან თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას. ჩვენ ვმკურნალობთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს კონფიდენციალურად და მონაცემთა დაცვის კანონიერი რეგულაციებისა და მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციის შესაბამისად. როდესაც თქვენ იყენებთ ამ ვებსაიტს, გროვდება სხვადასხვა პერსონალური მონაცემები. პერსონალური მონაცემები არის მონაცემები, რომლებითაც შესაძლებელია თქვენი პირადად იდენტიფიცირება. მონაცემთა დაცვის ეს დეკლარაცია განმარტავს, რომელ მონაცემებს ვაგროვებთ და რისთვის ვიყენებთ მას. ასევე განმარტავს, როგორ და რა მიზნით კეთდება ეს. გვსურს აღვნიშნოთ, რომ მონაცემთა გადაცემას ინტერნეტით (მაგ. ელექტრონული ფოსტით კომუნიკაციისას) შეიძლება ჰქონდეს უსაფრთხოების ხარვეზები. მონაცემთა სრული დაცვა მესამე მხარის წვდომისგან შეუძლებელია.

კომპეტენტური საზედამხედველო ორგანოს მიმართვა

მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში, შესაბამისი პირი უფლებამოსილია მიმართოს კომპეტენტური საზედამხედველო ორგანოს. მონაცემთა დაცვის საკითხებზე კომპეტენტური საზედამხედველო ორგანოა ფედერალურ სახელმწიფოში სახელმწიფო მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, რომელშიც ჩვენი კომპანია დაფუძნებულია. მონაცემთა დაცვის ოფიცერთა სია და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება, რომ მოგვაწოდოთ მონაცემები თქვენი თანხმობის საფუძველზე ან კონტრაქტის შესრულებისას, თავისთავად ან მესამე მხარეს სტანდარტული, მანქანა-წაკითხული ფორმატით. თუ საჭიროა მონაცემთა პირდაპირი გადარიცხვა სხვა პირზე, ეს მხოლოდ ტექნიკურად შესაძლებელია განხორციელდეს.

ინფორმაცია, ბლოკირება, წაშლა

თქვენ გაქვთ უფლება შეინახოთ თქვენი პირადი მონაცემების, მათი წარმოშობის და მიმღები ინფორმაციისა და მონაცემთა დამუშავების მიზანი და, საჭიროების შემთხვევაში, ამ მონაცემების გასწორების, დაბლოკვის ან წაშლის უფლება. პერსონალური მონაცემების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს მისამართზე მითითებულ მისამართზე imprint.

 

 

3. მონაცემთა შეგროვება ჩვენს საიტზე

 

Cookies:

ზოგიერთი ვებსაიტი იყენებს ე.წ. ქუქი ფაილები არ აზიანებს თქვენს კომპიუტერს და არ შეიცავს ვირუსებს. ქუქი-ფაილები ემსახურება ჩვენი შეთავაზების უფრო მოსახერხებელი, ეფექტური და უსაფრთხო გახადოს. Cookies არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერში და ინახება თქვენი ბრაუზერის მიერ. ჩვენ მიერ გამოყენებული ქუქიების უმეტესობა არის ეგრეთ წოდებული „სესიის ქუქიები“. ისინი ავტომატურად წაიშლება თქვენი ვიზიტის შემდეგ. სხვა ქუქი ფაილები ინახება თქვენს მოწყობილობაზე, სანამ არ წაშლით მათ. ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას გვაძლევს ამოვიცნოთ თქვენი ბრაუზერი მომდევნო ვიზიტის დროს. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ იყოთ ინფორმირებული ქუქიების დაყენების შესახებ და დაუშვათ ქუქი ფაილები მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში, გამორიცხოთ ქუქიების მიღება გარკვეული შემთხვევებისთვის ან ზოგადად და გააქტიუროთ ქუქიების ავტომატური წაშლა ბრაუზერის დახურვისას. თუ ქუქი ფაილები გამორთულია, ამ ვებსაიტის ფუნქციონირება შეიძლება შეიზღუდოს.

Cookies, რომლებიც საჭიროებენ ელექტრონული საკომუნიკაციო პროცესის განხორციელებას ან გარკვეული ფუნქციების უზრუნველსაყოფად, რომელთა გამოყენება გსურთ (მაგ. კალათა ფუნქცია) გამოქვეყნდება ხელოვნების მიხედვით. 6 para. f DSGVO შენახულია. ვებ-გვერდის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი თავისი ნამუშევრების ტექნიკურად სწორად და ოპტიმიზებული დარიგებისათვის cookies. თუ სხვა cookies (მაგალითად, თქვენი surfing ქცევის ანალიზისთვის) ინახება, ისინი ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ცალკე განიხილება.

სერვერზე ჟურნალის ფაილი

პროვაიდერი გვერდები ავტომატურად აგროვებს და ინახავს ინფორმაციას ე.წ. სერვერზე log ფაილი, რომელიც თქვენი ბრაუზერი ავტომატურად გადასცემს ჩვენთვის. ესენია:

  • ბრაუზერის ტიპი და ბრაუზერის ვერსია
  • ოპერაციული სისტემა
  • გაგზავნილი URL
  • მასპინძელი სახელი წვდომის კომპიუტერული
  • დრო სერვერზე მოთხოვნის
  • IP მისამართი

ეს მონაცემები არ გაერთიანდება მონაცემთა სხვა წყაროებთან. მონაცემთა დამუშავების საფუძველია მუხლი 6(1)(b) GDPR, რომელიც იძლევა მონაცემთა დამუშავებას ხელშეკრულების ან წინასახელშეკრულებო ღონისძიებების შესასრულებლად.

საკონტაქტო

თუ თქვენ გამოგვიგზავნით შეკითხვებს საკონტაქტო ფორმის გამოყენებით, თქვენი დეტალები შეკითხვის ფორმიდან, მათ შორის, თქვენ მიერ მოწოდებული საკონტაქტო დეტალების ჩათვლით, შეინახება ჩვენ მიერ მოთხოვნის დამუშავების მიზნით და შემდგომი კითხვების შემთხვევაში. ჩვენ არ გადავცემთ ამ მონაცემებს თქვენი თანხმობის გარეშე. საკონტაქტო ფორმაში შეტანილი მონაცემების დამუშავება ხდება ექსკლუზიურად თქვენი თანხმობის საფუძველზე (მუხ. 6 პუნქტი 1 ლიტ. GDPR). თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ ეს თანხმობა ნებისმიერ დროს. ჩვენთვის არაფორმალური ელფოსტა საკმარისია. გაუქმებამდე განხორციელებული მონაცემთა დამუშავების ოპერაციების კანონიერებაზე უცვლელი რჩება გაუქმება.

თქვენთან კონტაქტის ფორმაში შესული მონაცემები რჩება ჩვენთან, სანამ არ მოგთხოვთ წაშლას, შეაჩერეთ თქვენი თანხმობა შენახვისთვის ან მონაცემთა შენახვის მიზანს (მაგ. თქვენი მოთხოვნის დასრულების შემდეგ). სავალდებულო ნორმატიული დებულებები - განსაკუთრებით შეკავების პერიოდები - რჩება არაეფექტური.

 

 

4. მოდულები და ინსტრუმენტები

 

Google ვებ ფონტები:

ეს გვერდი იყენებს ე.წ. ვებ შრიფტებს, რომლებიც მოწოდებულია Google-ის მიერ, შრიფტების ერთგვაროვანი ჩვენებისთვის. გვერდის გამოძახებისას, თქვენი ბრაუზერი ატვირთავს საჭირო ვებ შრიფტებს თქვენი ბრაუზერის ქეშში, რათა სწორად აჩვენოს ტექსტები და შრიფტები. ამ მიზნით, ბრაუზერი, რომელსაც იყენებთ, უნდა დაუკავშირდეს Google სერვერებს. ეს აძლევს Google-ს ცოდნას, რომ ჩვენს ვებსაიტზე წვდომა მოხდა თქვენი IP მისამართის მეშვეობით. Google Web Fonts-ის გამოყენება ხდება ჩვენი ონლაინ შეთავაზებების ერთიანი და მიმზიდველი პრეზენტაციის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს წარმოადგენს ლეგიტიმურ ინტერესს GDPR-ის მე-6 პუნქტის 1 პუნქტის მნიშვნელობით.

თუ თქვენი ბრაუზერი მხარს არ უჭერს ვებ-შრიფტებს, ნაგულისხმევი შრიფტი გამოიყენებს თქვენს კომპიუტერში.

Google Web Fonts- ის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ https://developers.google.com/fonts/faq და Google- ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

ეს საიტი იყენებს Google Maps რუკის სერვისს API-ის საშუალებით. პროვაიდერი არის Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ. Google Maps-ის ფუნქციების გამოსაყენებლად აუცილებელია თქვენი IP მისამართის შენახვა. ეს ინფორმაცია, როგორც წესი, გადაეცემა და ინახება Google-ის მიერ სერვერებზე აშშ-ში. ამ საიტის პროვაიდერს არანაირი გავლენა არ აქვს ამ მონაცემთა გადაცემაზე.

Google Maps-ის გამოყენება ჩვენი ონლაინ შეთავაზებების მიმზიდველი პრეზენტაციისა და ვებსაიტზე მითითებული ადგილების ადვილად პოვნის ინტერესშია. ეს წარმოადგენს ლეგიტიმურ ინტერესს მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის f GDPR-ის მნიშვნელობით. მომხმარებლის მონაცემების დამუშავების შესახებ მეტი ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ Google-ის მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube:

ჩვენი ვებსაიტი იყენებს დანამატებს YouTube-დან, რომელსაც მართავს Google. ვებსაიტის ოპერატორია YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, აშშ. თუ ეწვევით ჩვენს ერთ-ერთ გვერდს, რომელიც აღჭურვილია YouTube დანამატით, დამყარდება კავშირი YouTube სერვერებთან. YouTube სერვერს ეცნობება, თუ რომელ ჩვენს გვერდს ეწვიეთ. თუ თქვენ შესული ხართ თქვენს YouTube ანგარიშში, თქვენ აძლევთ საშუალებას YouTube-ს მიაკუთვნოს თქვენი სერფინგის ქცევა პირდაპირ თქვენს პირად პროფილს. ამის თავიდან აცილება შეგიძლიათ თქვენი YouTube ანგარიშიდან გასვლით. YouTube გამოიყენება ჩვენი ონლაინ შეთავაზებების მიმზიდველი პრეზენტაციისთვის. ეს წარმოადგენს კანონიერ ინტერესს მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის მნიშვნელობით. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

SSL ან TLS დაშიფვრა:

უსაფრთხოების მიზეზების გამო და კონფიდენციალური შინაარსის გადაცემის დასაცავად, როგორიცაა შეკვეთები ან შეკითხვები, რომლებსაც თქვენ გვიგზავნით, როგორც ვებსაიტის ოპერატორი, ეს საიტი იყენებს SSL ან. TLS დაშიფვრა. თქვენ შეგიძლიათ ამოიცნოთ დაშიფრული კავშირი იმით, რომ ბრაუზერის მისამართის ხაზი იცვლება "http: //"-დან "https: //"-მდე და თქვენი ბრაუზერის ხაზის დაბლოკვის სიმბოლოთი. თუ SSL ან TLS დაშიფვრა გააქტიურებულია, თქვენ მიერ გადმოცემული მონაცემები ვერ წაიკითხება მესამე მხარის მიერ.

ჩვენ ვიყენებთ ქუქიებს ჩვენს ვებსაიტზე. ზოგიერთი მათგანი აუცილებელია საიტის ფუნქციონირებისთვის, ზოგი კი გვეხმარება ამ ვებსაიტის და მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესებაში (ქუქიების თვალყურის დევნება). თქვენ შეგიძლიათ თავად გადაწყვიტოთ, გსურთ თუ არა ქუქიების დაშვება. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ უარს იტყვით თქვენს განაცხადზე, ვებსაიტის ყველა ფუნქცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი.