An Nua An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (EU GDPR)

1. Sracfhéachaint ar phríobháideachas

 

Eolas ginearálta:

Tugann na nótaí seo a leanas forbhreathnú simplí ar cad a tharlaíonn do do shonraí pearsanta nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin. Is ionann sonraí pearsanta agus na sonraí go léir lenar féidir tú a aithint go pearsanta. Is féidir faisnéis mhionsonraithe ar an ábhar cosanta sonraí a fháil inár ndearbhú cosanta sonraí atá liostaithe faoin téacs seo.

Bailiú sonraí ar ár suíomh Gréasáin

Cé atá freagrach as bailiú sonraí ar an suíomh Gréasáin seo?

Is é oibreoir an tsuímh Ghréasáin a dhéanann an phróiseáil sonraí ar an suíomh Gréasáin seo. Is féidir leat a gcuid sonraí teagmhála a fháil i gcló an tsuímh Ghréasáin seo.

Conas a bhailímid do shonraí?

Ar thaobh amháin, bailítear do chuid sonraí nuair a sholáthraíonn tú iad dúinn. Is féidir seo a bheith, mar shampla, sonraí a chuireann tú isteach i bhfoirm teagmhála. Déanann ár gcórais TF sonraí eile a thaifeadadh go huathoibríoch nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin. Sonraí teicniúla den chuid is mó atá anseo (e.g. breathnaíodh brabhsálaí idirlín, córas oibriúcháin nó am an leathanaigh). Bailítear na sonraí seo go huathoibríoch a luaithe a théann tú isteach ar ár suíomh Gréasáin.

Cad chuige a n-úsáidimid do shonraí?

Bailítear cuid de na sonraí chun a chinntiú go gcuirtear an suíomh Gréasáin ar fáil gan earráidí. Is féidir sonraí eile a úsáid chun d’iompar úsáideora a anailísiú.

Cad iad na cearta atá agat maidir le do shonraí?

Tá sé de cheart agat faisnéis a fháil saor in aisce ag am ar bith faoi bhunús, faighteoir agus cuspóir do shonraí pearsanta stóráilte. Tá sé de cheart agat freisin iarraidh ar na sonraí seo a cheartú, a bhlocáil nó a scriosadh. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag am ar bith ag an seoladh a thugtar san rian má tá aon cheisteanna eile agat maidir le cosaint sonraí. Tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh leis an údarás inniúil maoirseachta.

Uirlisí anailíse agus uirlisí tríú páirtí

Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, is féidir d’iompar surfála a mheas go staitistiúil. Déantar é seo go príomha le fianáin agus le cláir anailíse mar a thugtar orthu. De ghnáth déantar anailís gan ainm ar d’iompar surfála; ní féidir iompar surfála a rianú ar ais chugat. Féadfaidh tú cur i gcoinne na hanailíse seo nó í a chosc trí gan uirlisí áirithe a úsáid. Is féidir leat sonraí faoi seo a fháil inár ndearbhú cosanta sonraí faoin gceannteideal “Modúil tríú páirtí agus uirlisí anailíse”. Is féidir leat cur i gcoinne na hanailíse seo. Cuirfimid ar an eolas tú faoi na féidearthachtaí agóide sa dearbhú cosanta sonraí seo.

 

 

2. Faisnéis ghinearálta agus faisnéis éigeantach

 

Cosaint sonraí:

Glacann oibreoirí an láithreáin ghréasáin seo cosaint do shonraí pearsanta an-dáiríre. Caithimid le do chuid sonraí pearsanta faoi rún agus de réir na rialachán reachtúil um chosaint sonraí agus an dearbhú cosanta sonraí seo. Nuair a úsáideann tú an suíomh Gréasáin seo, bailítear sonraí pearsanta éagsúla. Is sonraí iad sonraí pearsanta ar féidir tú a aithint go pearsanta leo. Mínítear sa dearbhú cosanta sonraí seo na sonraí a bhailímid agus cén úsáid a bhainimid astu. Míníonn sé freisin conas agus chun na críche a dhéantar é seo. Ba mhaith linn a chur in iúl go bhféadfadh bearnaí slándála a bheith ag tarchur sonraí ar an Idirlíon (e.g. agus iad ag cumarsáid trí r-phost). Ní féidir cosaint iomlán a dhéanamh ar na sonraí i gcoinne rochtana ag tríú páirtithe.

Ceart achomhairc chuig an údarás inniúil maoirseachta

I gcás sáruithe ar an dlí um chosaint sonraí, tá an ceart ag an duine lena mbaineann gearán a dhéanamh leis an údarás inniúil maoirseachta. Is é an t-údarás inniúil maoirseachta maidir le saincheisteanna cosanta sonraí oifigeach cosanta sonraí an stáit feidearálach ina bhfuil ár gcuideachta bunaithe. Is féidir liosta na n-oifigeach cosanta sonraí agus a sonraí teagmhála a fháil ag an nasc seo a leanas: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ceart chun iniomparthacht sonraí

Tá sé de cheart agat sonraí a phróiseáilimid go huathoibríoch ar bhonn do thoilithe nó chun conradh a chomhlíonadh a bheith tugtha ar láimh duit nó do thríú páirtí i bhformáid choiteann atá inléite ag meaisín. Má iarrann tú go n-aistreofaí na sonraí go díreach chuig duine eile atá freagrach, ní dhéanfar é sin ach a mhéid atá sé indéanta go teicniúil.

Eolas, blocáil, scriosadh

Faoi chuimsiú na bhforálacha dlí is infheidhme, tá sé de cheart agat faisnéis a fháil saor in aisce faoi do shonraí pearsanta stóráilte, a dtionscnamh agus faighteoir agus cuspóir na próiseála sonraí agus, más gá, ceart chun na sonraí seo a cheartú, a bhlocáil nó a scriosadh ag am ar bith. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag am ar bith ag an seoladh a thugtar san rian má tá aon cheist eile agat faoi ábhar na sonraí pearsanta.

 

 

3. Bailiú sonraí ar ár suíomh Gréasáin

 

Fianáin:

Úsáideann cuid de na suíomhanna Gréasáin fianáin mar a thugtar orthu. Ní dhéanann fianáin damáiste do do ríomhaire agus níl víris iontu. Déanann fianáin ár dtairiscint a dhéanamh níos soláimhsithe, níos éifeachtaí agus níos sábháilte. Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a stóráiltear ar do ríomhaire agus a shábhálann do bhrabhsálaí. Tugtar “fianáin seisiúin” ar fhormhór na bhfianán a úsáidimid. Scriostar iad go huathoibríoch tar éis do chuairte. Fanann fianáin eile stóráilte ar do ghléas go dtí go scriosann tú iad. Cuireann na fianáin seo ar ár gcumas do bhrabhsálaí a aithint an chéad uair eile a thabharfaidh tú cuairt. Féadfaidh tú do bhrabhsálaí a shocrú ionas go mbeidh tú ar an eolas faoi fhianáin a leagan síos agus gan ach fianáin a cheadú i gcásanna aonair, gan glacadh le fianáin a eisiamh do chásanna áirithe nó go ginearálta, agus scriosadh uathoibríoch fianán a ghníomhachtú nuair a dhúnann tú an brabhsálaí. Má dhéantar fianáin a dhíghníomhachtú, féadfar feidhmiúlacht an láithreáin ghréasáin seo a theorannú.

Déantar fianáin a theastaíonn chun an próiseas cumarsáide leictreonaí a chur i gcrích nó chun feidhmeanna áirithe a theastaíonn uait a sholáthar (m.sh. feidhm tralaí siopadóireachta) a stóráil ar bhonn Airteagal 6 Alt 1 Litir f GDPR. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin maidir le fianáin a stóráil chun a chuid seirbhísí a sholáthar atá saor ó earráidí go teicniúil. Chomh fada agus a stórálfar fianáin eile (m.sh. fianáin chun d’iompraíocht scimeartha a anailísiú), láimhseáiltear iad seo ar leithligh sa dearbhú cosanta sonraí seo.

Comhaid logáil freastalaí

Bailíonn agus stórálann soláthraí na leathanaigh faisnéis go huathoibríoch i gcomhaid loga freastalaí mar a thugtar orthu, a tharchuireann do bhrabhsálaí chugainn go huathoibríoch. Is iad seo:

  • Cineál brabhsálaí agus leagan brabhsálaí
  • córas oibriúcháin a úsáidtear
  • URL referrer
  • Óstach ainm an ríomhaire rochtain
  • Am ar iarraidh freastalaí
  • seoladh IP

Ní dhéanfar na sonraí seo a chumasc le foinsí sonraí eile. Is é an bunús le haghaidh próiseála sonraí ná Airteagal 6 (1) (b) GDPR, a cheadaíonn sonraí a phróiseáil chun conradh a chomhlíonadh nó céimeanna a ghlacadh sula ndéanann siad conradh.

teagmháil

Má sheolann tú fiosrúcháin chugainn ag baint úsáide as an bhfoirm teagmhála, stórálfaidh muid do chuid sonraí ón bhfoirm fiosrúcháin, lena n-áirítear na sonraí teagmhála a thug tú ann, chun an fiosrúchán a phróiseáil agus i gcás ceisteanna leantacha. Ní chuirimid na sonraí seo ar aghaidh gan do thoiliú. Déantar próiseáil na sonraí a iontráiltear san fhoirm teagmhála go heisiach ar bhonn do thoiliú (Airt. 6 Alt 1 lit. a GDPR). Féadfaidh tú an toiliú seo a chúlghairm tráth ar bith. Is leor r-phost neamhfhoirmiúil chugainn. Ní bhíonn aon tionchar ag an gcúlghairm ar dhlíthiúlacht na n-oibríochtaí próiseála sonraí a rinneadh roimh an gcúlghairm.

Fanfaidh na sonraí a chuireann tú isteach san fhoirm teagmhála linn go dtí go n-iarrfaidh tú orainn é a scriosadh, do thoiliú le stóráil a chúlghairm nó nach bhfuil feidhm a thuilleadh ag an gcuspóir stórála sonraí (m.sh. tar éis d’iarratas a bheith próiseáilte). Ní dhéanfar aon difear d’fhorálacha dlí éigeantacha – go háirithe tréimhsí coinneála.

 

 

4. Breiseáin agus Uirlisí

 

Clónna Gréasáin Google:

Úsáideann an leathanach seo clónna gréasáin mar a thugtar orthu, a sholáthraíonn Google, chun clónna a thaispeáint go haonfhoirmeach. Nuair a ghlaonn tú leathanach, déanann do bhrabhsálaí na clónna gréasáin riachtanacha a luchtú isteach i taisce do bhrabhsálaí d’fhonn téacsanna agus clónna a thaispeáint i gceart. Chun na críche seo, caithfidh an brabhsálaí atá á úsáid agat ceangal le freastalaithe Google. Tugann sé seo eolas do Google go ndearnadh rochtain ar ár suíomh Gréasáin trí do sheoladh IP. Úsáidtear Clónna Gréasáin Google ar mhaithe le cur i láthair aonfhoirmeach tarraingteach ar ár dtairiscintí ar líne. Léiríonn sé seo leas dlisteanach de réir bhrí Airt. 6 Alt 1 lit.f GDPR.

Mura dtacaíonn do bhrabhsálaí le clónna gréasáin, úsáidfidh do ríomhaire cló caighdeánach.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi Google Clónna Gréasáin, féach https://developers.google.com/fonts/faq agus i bpolasaí príobháideachta Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Úsáideann an suíomh seo seirbhís léarscáileanna Google Maps trí API. Is é an soláthróir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAM. Chun feidhmeanna Google Maps a úsáid, is gá do sheoladh IP a shábháil. De ghnáth déanann Google an fhaisnéis seo a tharchur agus a stóráil ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Níl aon tionchar ag soláthraí an láithreáin seo ar an aistriú sonraí seo.

Is ar mhaithe le cur i láthair tarraingteach ar ár dtairiscintí ar líne agus inúsáidteacht éasca na n-áiteanna a thugamar le fios ar an suíomh Gréasáin a úsáidtear Google Maps. Léiríonn sé seo leas dlisteanach de réir bhrí Airt. 6 Mír 1 lit. f GDPR. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil maidir le sonraí úsáideora a láimhseáil i ndearbhú cosanta sonraí Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube:

Úsáideann ár suíomh Gréasáin breiseáin ó YouTube, arna oibriú ag Google. Is é YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAM oibreoir an láithreáin ghréasáin. Má thugann tú cuairt ar cheann dár leathanaigh atá feistithe le breiseán YouTube, bunófar nasc leis na freastalaithe YouTube. Cuirtear an freastalaí YouTube ar an eolas faoi cé acu dár leathanaigh ar thug tú cuairt orthu. Má tá tú logáilte isteach i do chuntas YouTube, cuireann tú ar chumas YouTube d’iompar surfála a shannadh go díreach do do phróifíl phearsanta. Féadfaidh tú é seo a chosc trí logáil amach as do chuntas YouTube. Úsáidtear YouTube ar mhaithe le cur i láthair tarraingteach ar ár dtairiscintí ar líne. Léiríonn sé seo leas dlisteanach de réir bhrí Airt. 6 Mír 1 lit. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Criptiú SSL nó TLS:

Ar chúiseanna slándála agus chun tarchur ábhar rúnda a chosaint, mar orduithe nó fiosrúcháin a sheolann tú chugainn mar oibreoir an láithreáin ghréasáin, úsáideann an láithreán seo SSL nó. Criptiú TLS. Is féidir leat nasc criptithe a aithint toisc go n-athraíonn líne seoltaí an bhrabhsálaí ó “http: //” go “https: //” agus de réir siombail an ghlais i líne do bhrabhsálaí. Má ghníomhachtaítear an criptiú SSL nó TLS, ní féidir le tríú páirtithe na sonraí a tharchuireann tú chugainn a léamh.

Úsáidimid fianáin ar ár suíomh Gréasáin. Tá cuid acu riachtanach d’oibriú an láithreáin, agus cuidíonn cuid eile linn an suíomh Gréasáin seo agus eispéireas an úsáideora (fianáin a rianú) a fheabhsú. Féadfaidh tú cinneadh a dhéanamh duit féin an dteastaíonn uait fianáin a cheadú. Tabhair faoi deara le do thoil má dhiúltaíonn tú d’iarratas, ní fhéadfaidh gach ceann de fheidhmeanna an láithreáin ghréasáin a bheith ar fáil.