nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR)

1. Ochrana soukromí na první pohled

 

Obecná informace:

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce s kontakty z této webové stránky.

Jak shromažďujeme údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je poskytnete. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře. Naše IT systémy automaticky shromažďují další data, když navštívíte web. Jedná se především o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba návštěvy stránky). Tato data se zaznamenávají automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

Na co používáme vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a za další otázky týkající se ochrany údajů můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení. Dále máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se děje především pomocí souborů cookie a takzvaných analytických programů. Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze zpětně vysledovat k vám. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobnosti k tomu naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů v části „Moduly třetích stran a analytické nástroje“. Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

 

 

2. Obecné informace a povinné informace

 

Ochrana osobních údajů:

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. Při používání tohoto webu jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá. Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Právo podat opravný prostředek příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat odvolání u příslušného orgánu dozoru. Příslušným orgánem dozoru pro záležitosti ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, v němž je naše společnost založena. Seznam úředníků ochrany údajů a jejich kontaktních údajů naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo mít data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, sama nebo třetí stranou ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Informace, blokování, odstranění

Mají podle platných právních předpisů, právo na svobodné informace o vašich uložených osobních údajů, jeho původu a místo určení a účel zpracování dat a případně právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Na tento a na další otázky týkající se osobních údajů, můžete se vždy obrátit na danou adresu v tiráži nás.

 

 

3. Sběr dat na našich webových stránkách

 

Cookies

Některé z webových stránek používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a ukládají vaším prohlížečem. Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Cookies, které provádějí proces elektronických komunikací nebo poskytují určité žádoucí vlastnosti, které (např funkci nákupního košíku), které musí být na základě čl. 6 odst. 1 Lit. f DSGVO uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho surfování), budou se s nimi zacházet zvlášť.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Operační systém používá
  • odkazujícího serveru URL
  • Hostitel název přistupujícího počítače
  • Doba požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo provedení kroků před uzavřením smlouvy.

kontakt

Pokud nám zašlete poptávku pomocí kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme. Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám poslat neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které vstoupí do kontaktu zůstane s námi, dokud se nás zeptat odstranit, odvolat svůj souhlas ke skladování nebo účelu, pro ukládání dat je vynechán (například po dokončení zpracování požadavku). Závazné zákonné předpisy - zejména retenční doby - zůstávají nedotčeny.

 

 

4. Pluginy a nástroje

 

Webová písma Google:

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. webové fonty, které poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně. Pro tento účel se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. To dává společnosti Google vědět, že naše webové stránky byly navštěvovány prostřednictvím vaší IP adresy. Používání webových písem Google se děje v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové písma, bude počítač používat výchozí písmo.

Další informace o webových písmech Google naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro využití funkcí Google Maps je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Více informací o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube:

Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Web je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, naváže se připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit své chování při surfování přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube. YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně dat na YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Šifrování SSL nebo TLS:

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webu, používá tento web SSL nebo. TLS šifrování. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy v prohlížeči mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

Na našem webu používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné pro provoz webu, jiné nám pomáhají zlepšovat tento web a uživatelskou zkušenost (sledovací soubory cookie). Můžete se sami rozhodnout, zda chcete soubory cookie povolit. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vaši žádost odmítnete, nemusí být dostupné všechny funkce webu.